Tornar a la Biblioteca de Contes

EXERCICIS: SAFARI


ACTIVITATS POWER POINT:


Informació
Trobar la imatge igual
Relacionar símbol SPC amb fotografia (6 alternatives)
Associar so amb imatge
Associar paraula oral amb imatge
Associar paraula escrita amb símbol SPC (1paraula-3imatges)
Associar paraula amb símbol SPC(3paraules-1imatge)
Relacionar símbol SPC amb fotografia (3 alternatives)
Relacionar símbol SPC amb fotografia (7 alternatives)EXERCICIS EN FORMAT PAPER

Us podeu descarregar i descomprimir el següent fitxer i tindreu diferents activitats en format paper generades amb el programa FACIL: daus, dictats, encadenats, cartes...
Lestoescriptura
Jocs de llenguaEXERCICIS EN FORMAT INFORMÀTIC

Us podeu descarregar i descomprimir el següent fitxer i tindreu diferents activitats en format informàtic generades amb el programa FACIL: clics, TocaToca, Exlers...

Activitats power point

Activitats Webtext

Activitats